Möte med Mikael Lindén

Naturvårdare Mikael Lindén på Södertälje kommun ser gärna fler naturreservat.

 

“Gärna fler naturreservat!”

Att jobba som naturvårdare fanns inte på kartan när Mikael växte upp. Inte ens när han vid fyllda 23 jobbade med att ta bort alar vid Simsjön som extraanställd. Nu har han varit naturvårdare på Naturcentrum vid Södertälje kommun i 14 år.

 

Hur känns det?

Mikael: Det känns underbart. Jag har kommunens bästa jobb! Södertäljes naturområden är som ett skötebarn för mig. Det bästa med mitt jobb är att vara med från idé till utförande och se resultatet. Till exempel ena dagen beställer jag gallring för att göra ett naturområde glesare. Redan dagen efter kan jag se resultatet. Det är så tillfredsställande!

Mötet äger rum under en reslig asp medan sommarregn strilar ner över hagen i Engelska parken vid Mora Park i Järna. I hagen skymtar betande får.

Två trädkramare på möte under en asp i Engelska parken vid Mora Park i Järna.

 

Varför ses vi just här?

Mikael: Här har vi genomfört våra senaste hagmarksrestaureringar. Hela området är ovanligt rikt på sällsynta biotoper. Bland annat finns här flera arter av fladdermöss. Men för tre år sedan var det så mycket gran här att gamla aspar och ekar riskerade att dö – och därmed även alla som är beroende av dessa skyddsvärda träd. Nu är granen borttagen så att de skyddsvärda träden och biotoperna kring dem kan överleva.

 

Går det verkligen att se fladdermöss här?

Mikael: Absolut. Fladdermössen kommer fram för att äta till exempel nattfjärilar när de visar sig vid skymningen.

 

Hur tänker ni vid restaureringar?

Mikael: När man tar bort en trädsort blir det alltid några arter som missgynnas. Vi vill uppnå högsta möjliga mångfald och prioritera de mest skyddsvärda arterna. Då blir det så att man ställer olika skyddsintressen mot varandra. Här tog vi bort granen så det missgynnar arter som är knutna till gran som spindlar – som gärna söker skydd där under vintern. Men vi tycker att det är värt det, eftersom restaureringen leder till mycket större mångfald av arter i slutänden.

Spegelblanka Moraån fylld av näckrosblad.

 

Varför är det viktigt att vårda naturområden?

Mikael: För oss är arterna lika viktiga som människan. Men det är klart att naturområden bidrar till rikare friluftsliv och bättre folkhälsa. Ett begrepp som används i allt större utsträckning är ekosystemtjänster. Till exempel om vi vårdar en våtmark förmår den bromsa vattenflöden. Ett annat exempel är att träd i stadsmiljö kan kyla ner hus på sommaren.

 

Ni gör naturen tillgänglig för allmänheten. Har det någon baksida?

Mikael: Vi har varit med om både vandalisering och nedskräpning. Det är naturligtvis väldigt tråkigt, men vi har som policy att åtgärda direkt när det blir skräpigt. Vi tror att när ett naturområde blir välskött och trivsamt att vistas i kommer människor att bry sig om och se till att hålla det rent och fint. Och ju mer människorna uppskattar den härliga naturen vi har här i Södertälje kommun, desto mer pengar får vi för att vårda naturen, tror jag.

 

Hur orolig är du för nedskärningar i budgeten?

Mikael: Utöver vård av naturreservat är det som vi gör inte lagstadgat. Det finns ingen lag som säger att vi ska sköta exempelvis Mora park för att gynna friluftsliv och naturvärden. Självklart vill jag gärna ha mer resurser. Gärna flera naturreservat! Till exempel i vissa delar runt sjön Måsnaren och vid Ragnhildsborg i nordöstra Södertälje. Då kan vi ta hand om och skydda flera viktiga naturområden.

Lycka till Mikael med kollegor för det viktiga arbete ni utför!

Mikael Lindén i sitt rätta element ute i naturen.


Text: Eyal
Bild: Kerstin


 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.